spela707.pl

Oferta

Nasza oferta 

Oferujemy zakładom pracy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi specjaliści dbają między innymi o odpowiednie przeszkolenie pracowników w ramach szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych, reprezentują zakład pracy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (np. Państwową Inspekcją Pracy), formułują regulaminy korzystania z obiektów, a także konkretnych stanowisk pracy, dokonują oceny ryzyka zawodowego oraz zapewniają ochronę przeciwpożarową. Ochrona przeciwpożarowa składa się między innymi z przeprowadzania przeglądów obiektu, weryfikacji stanu sprzętu gaśniczego, sporządzaniu protokołów, a także instruowaniu pracowników, w jaki sposób należy się zachować w razie ewentualnego wystąpienia pożaru. Specjaliści BHP dbają również o to, aby na bieżąco udoskonalać zakłady pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki współpracy zakładów pracy z nami pracodawcy są odciążeni od na przykład osobistego przeprowadzania szkoleń BHP, a pracownicy mają dużo większe zaufanie do zakładu pracy, w którym pracują. Pracownicy BHP mają ogromne doświadczenie oraz wiedzę, którą wykorzystują podczas pracy i która przydaje się na przykład w trakcie reprezentowania zakładów pracy przed PIP. Ponadto każdy specjalista BHP służy wsparciem i doradztwem w różnych problemowych sytuacjach. Współpraca z nami opłaca się także ze względu na atrakcyjne ceny za profesjonalnie wykonywane usługi. Korzyści płynące z podjęcia stałej współpracy są niewspółmiernie duże do niewielkiej kwoty, którą trzeba wydać na nasze usługi.